Veřejné zakázky

Jménem zadavatele - Mateřské školy Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace,
Štefánikova 2222, 7600 1 Zlín, IČ : 71007555, Vás vyzývám k předložení nabídky
na předmětnou veřejnou zakázku.
Zadavací dokumentace a její přílohy této výzvy.