přerušení provozu o letních prázdninách 2019

 

Přerušení provozu léto 2019.pdf (1635757)

 

 

 

 

 

          

 

 

PLATBA  ZA  STRAVNÉ :

 

    

    

  děti

    přesnídávka

                     oběd

       svačina

       Celkem

3 – 6 let

    10,- Kč

  24,- Kč

  6,- Kč

 40,- Kč

      7 let + odkladové

       děti

       

    11,- Kč

 

  25,- Kč

   

  7,- Kč

   

 43,- Kč

 

                

 

                        

 

V naší MŠ nabízíme i ANGLIČTINU 2018/19.

 

Angličtina.pdf 2018/19

 

 

                              

V případě krizové situace naleznete

potřebné informace na městském

webu  www.zlin.eu

 

 

    KONZULTAČNÍ  HODINY:

     pro rodiče, dle předchozí dohody

      /nejlépe emailem/ s ředitelkou.

 

 

 

                                                               

 

Výše úplaty za vzdělání  je  pro nový školní  rok  

2018 / 201 stanovena výpočtem v souladu

se zákonem č.561/2004 Sb., Školský zákon ve znění

pozdějších předpisů a Vyhlášky č.14/2005 Sb.,

o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších

předpisů ve  výši  900,- Kč/ měsíčně .

Splatnost (poprvé k 15.9.2018) bude  společná 

s  částkou  za  stravné, formou inkasa z účtu

zákonných zástupců dětí.

 

PROSÍME všechny rodiče o nastavení limitu u inkasa

ve své bance, na výši 1.800,-Kč měsíčně, nejpozději

do 10.9. 2018.

 

Úplata na šk.rok 2018-19.docx (16561)

 

                                                                 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

v případě NEPROVEDENÍ INKASA z Vašeho

účtu za školné a stravné, je třeba ihned dlužnou

částku zaslat bezhotovostně na účet MŠ číslo účtu

 

                   142 292 4339/0800

 

Případně vložit přes pokladnu v hotovosti v České

spořitelně a.s.

Vždy je třeba uvést do poznámky jméno dítěte

a popř. rodné číslo.

 

Dlužné částky v hotovosti v MŠ NEVYBÍRÁME !!                                         

 

 

                                            

                                                               

                                 

 

 

PROSBA RODIČŮM I PŘÍBUZNÝM
Pokud jste podnikatelé a chtěli by jste pomoci naší

mateřské škole, je možnost zaslat finanční sponzorský 

dar na náš účet  142 292 4339 / 0800 .

Tuto částku si můžete odečíst z daňového základu.

/ smlouvu je možné vyzvednout u p. ředitelky /.

 

Děkujeme.