Další důležité informace najdete:
 

 

 


                                                                                                                                                         Milí rodiče,

Od 12.dubna 2021 bude tedy na základě rozhodnutí vlády mateřská škola otevřena pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS.

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele!!!

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 • Zákonný zástupce – vstup do školky pouze s respirátorem min. FFP2 (netýká se dětí).
 • Do školky mohou pouze zdravé děti a samozřejmě zdravý doprovod.
 • Děti budou testovány antigenními testy Singcelean  2x týdně – testování musí být provedeno v mateřské škole.
 • Děti budou testovány zákonným zástupcem, pouze za DOHLEDU pedagogického pracovníka MŠ.
 • Prosíme rodiče, aby počítali s časovou prodlevou, na vyhodnocení testů budete čekat 15 minut!!!
 • Testovat se bude pouze v čase od 6:15 – 7:50 hodin!!!
 • Nelze přijmout dítě, které nebude v tomto čase testováno!!
 Dítě nemůže být k testování nuceno, důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na   prezenčním  vzdělávání. Pokud se dítě neúčastní vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, budeme absenci evidovat jako   omluvenou (výňatek z Manuálu covid-19 testování ve školách – duben 2021) 
 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

Přikládám seznam schválených testů MZČR https://www.mzcr.cz/…ku/

 

VĚŘÍME,ŽE VŠE SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME A TĚŠÍME SE NA VÁS !

 

S přáním hezkého dne,

Věra Králíková, ředitelka MŠ
Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222
příspěvková organizace
Štefánikova 2222, 760 01 Zlín
telef. 577 430 594
mob. 728 884 139
www.ms-stefanikova-zlin.cz
IČO 71 00 75 55
Datová schránka: 54ek4ra


 

 

Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-ministerstvo-výjimku-podle-§-4-odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb.-aktual.xlsx (66662)

 

INTERNÍ SDĚLENÍ ZLK (1).docx (64890)

 

Vážení rodiče, dle rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje, bude Mateřská škola otevřena od pondělí 12.4.2021 v běžnou provozní dobu, tedy od 6.15 do 16.30 hod.

Tato i formace se týká pouze předškolních dětí, které budou rozděleny do 2 skupin po max 15 dětech. Seznamy najdete až v MŠ. Budou po celou dobu docházky neměnné a děti budou trávit čas v horních třídách.
S příchodem do MŠ bude všechny děti čekat povinné testování antigenními testy, jejichž vyhodnocení trvá cca 20 min, tudíž je třeba s touto prodlevou počítat, že budete čekat s dítětem na výsledek v rozestupech na šatně.
Při vstupu do MŠ vydezinfikujete ruce, vysvlečte dítěti bundičku a vyčkejte na pokyny pedagoga, který bude provádět kontrolu odběru a provede Vás všemi kroky. Po odběru budete s dítětem čekat na šatně cca 20 min na výsledek testu a teprve při negativním výsledku se může dítě vysvléct, vyzout a přejít do třídy.
Testovat budeme vždy v pondělí a čtvrtek a popř. pokud dítě v tyto dny nebude v MŠ, bude testováno při příchodu. Je třeba vždy zazvonit, aby dohlížející pedagog byl u testování. Neexistuje samostatný vstup na čipy bez testu.!
Docházka všech předškolních dětí bude pouze do 8 hod!!! Abychom zvládli předat dál elektronicky výsledky všech testovaných.
 
Děkuji Vám za vstřícnost a s dalšími dotazy se prosím obracejte na Vaše třídní učitelky:
p. Chmelovou Jolanu
p. Vývodovou Markétu a samozřejmě i na mou osobu.
 
  

--
S přáním hezkého dne,

Věra Králíková, ředitelka MŠ
Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222
příspěvková organizace
Štefánikova 2222, 760 01 Zlín
telef. 577 430 594
mob. 728 884 139
www.ms-stefanikova-zlin.cz
IČO 71 00 75 55
Datová schránka: 54ek4ra
 
 

Usnesení z MŠMT.pdf (147589)
 

Vážení rodiče předškolních dětí,
kdo zvažuje odklad školní docházky u svého dítěte,
prosíme o nahlášení - ředitelce nebo třídní učitelce.
Děkujeme.


 

                         

 

V případě krizové situace naleznete potřebné informace na městském webu  www.zlin.eu

 

 

KONZULTAČNÍ  HODINY:          

pro rodiče, dle předchozí dohody

/ nejlépe emailem - msstef@seznam.cz/ s ředitelkou.

 


Výše úplaty za vzdělání  je  pro nový  školní  rok  2020 / 2021 stanovena výpočtem v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělání ve znění pozdějších předpisů ve výši 

950,- Kč měsíčně.

Splatnost (poprvé k 15.9.2020) bude  společná s  částkou  za stravné, formou inkasa z účtu zákonných zástupců dětí.

PROSÍME všechny rodiče o nastavení  limitu u inkasa ve své bance, 

na výši 2.000,-Kč měsíčně, nejpozději do 10.9. 2020.

 

Stanovení úplaty 2020-21.pdf (1439480)

 

 


Vážení rodiče,

v případě NEPROVEDENÍ INKASA z Vašeho účtu za školné a stravné, 

je třeba ihned dlužnou částku zaslat bezhotovostně na účet MŠ číslo účtu

               142 292 4339/0800

Případně vložit přes pokladnu v hotovosti v České spořitelně a.s.

Vždy je třeba uvést do poznámky jméno dítěte a popř. rodné číslo.  

 

Dlužné částky v hotovosti v MŠ NEVYBÍRÁME !!                                         

 

 


Prosba rodičům a příbuzným

Pokud jste podnikatelé a chtěli by jste pomoci naší mateřské škole, je možnost  zaslat finanční sponzorský dar

na náš účet 142 292 4339 / 0800 . 

Tuto částku si můžete odečíst z daňového základu.

/smlouvu je možné vyzvednout u p. ředitelky/.

Děkujeme.

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše úplaty za vzdělání  je  pro nový 

školní  rok  2020 / 2021   stanovena 

výpočtem v souladu se zákonem 

č.561/2004 Sb., Školský zákon ve znění

pozdějších předpisů a Vyhlášky 

č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

ve znění pozdějších předpisů ve  výši 

950,- Kč/ měsíčně .

Splatnost (poprvé k 15.9.2020) bude  

společná s  částkou  za  stravné, formou 

inkasa z účtu zákonných zástupců dětí.

 

PROSÍME všechny rodiče o nastavení 

limitu u inkasa ve své bance, 

na výši 2.000,-Kč měsíčně, 

nejpozději do 10.9. 2020.

 

Úplata za školné na šk. rok 2020-2021.pdf (750980)