Provoz MŠ bude obnoven v běžném

režimu od pondělí 18.5.2020.  

 

Další důležité informace najdete:

 

INFORMACE PRO RODIČE !!!!.pdf (1718291)

 

Čestné_prohlášení.pdf (254186)    

 

Platba za školné v měsíci květnu - 

bude inkasována ve výši 475,- Kč

/ 10 pracovních dnů - á 47,50 Kč /    

 

  

                              

 

V případě krizové situace naleznete

potřebné informace na městském

webu  www.zlin.eu

 

 

KONZULTAČNÍ  HODINY:          

pro rodiče, dle předchozí dohody

/nejlépe emailem - msstef@seznam.cz/

s ředitelkou.

 

 

 

                                                               

 

Výše úplaty za vzdělání  je  pro nový 

školní  rok  2020 / 2021   stanovena 

výpočtem v souladu se zákonem 

č.561/2004 Sb., Školský zákon ve znění

pozdějších předpisů a Vyhlášky 

č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

ve znění pozdějších předpisů ve  výši 

950,- Kč/ měsíčně .

Splatnost (poprvé k 15.9.2020) bude  

společná s  částkou  za  stravné, formou 

inkasa z účtu zákonných zástupců dětí.

 

PROSÍME všechny rodiče o nastavení 

limitu u inkasa ve své bance, 

na výši 2.000,-Kč měsíčně, 

nejpozději do 10.9. 2020.

 

Úplata za školné na šk. rok 2020-2021.pdf (750980)
 

 

                                                                 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

v případě NEPROVEDENÍ INKASA 

z Vašeho účtu za školné a stravné, 

je třeba ihned dlužnou částku zaslat 

bezhotovostně na účet MŠ číslo účtu

 

          142 292 4339/0800

 

Případně vložit přes pokladnu 

v hotovosti v České spořitelně a.s.

Vždy je třeba uvést do poznámky 

jméno dítěte a popř. rodné číslo.

 

Dlužné částky v hotovosti 

v MŠ NEVYBÍRÁME !!                                         

 

 

                                            

                                                               

                                 

 

 

PROSBA RODIČŮM I PŘÍBUZNÝM
Pokud jste podnikatelé a chtěli by jste 

pomoci naší mateřské škole, je možnost 

zaslat finanční sponzorský  dar 

na náš účet  142 292 4339 / 0800 .

Tuto částku si můžete odečíst 

z daňového základu.

/smlouvu je možné vyzvednout u p. ředitelky/.

 

Děkujeme.