Plán akcí a aktivit

 

Tyto akce probíhají převážně v odpoledních hodinách a jsou doplňkem výchovně-

 vzdělávací práce mateřské školy.

 Škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího  programu předškolního vzdělávání.

 

- spolupráce s Městským divadlem ve Zlíně

- spolupráce s Klubem přátel divadla ve Zlíně

- spolupráce s Jihovýchodním muzeem ve Zlíně

- plavání

- saunování

- Mikulášská besídka

- lyžařská školička

- školička in-line bruslení

- stolní tenis

- basketbal

- spolupráce s budoucími pedagogy - studenty UTB Zlín, SPgŠ Zlín, SPgŠ Kroměříž

- výstavy betlémů

- návštěvy knihovny F. Bartoše

- fašank - tvoření masek

- sportovní odpoledne v MŠ

- vánoční tvoření

- velikonoční tvoření

- tvoření ke Dni matek

- hasičská zbrojnice

- Den dětí - karneval

- soutěže ke  Dni otců

- školní výlet

- rozloučení s předškoláky

- návštěvy kin a ostatních divadel ve Zlínském kraji