Plán akcí a aktivit

 

Tyto akce probíhají převážně v odpoledních hodinách a jsou doplňkem 

výchovně - vzdělávací práce mateřské školy

Škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího  programu předškolního 

vzdělávání.

- plavání

- saunování

- Mikulášská besídka

- stolní tenis

- basketbal

- muzikoterapie

- spolupráce s budoucími pedagogy - studenty UTB Zlín, SPgŠ Zlín, 

   SPgŠ Kroměříž

- návštěvy knihovny F. Bartoše

- fašank - tvoření masek

- vánoční tvoření

- velikonoční tvoření

- tvoření ke Dni matek

- hasičská zbrojnice

- Den dětí - karneval

- soutěže ke  Dni otců

- školní výlet

- rozloučení s předškoláky

- návštěvy kin a ostatních divadel ve Zlínském kraji