Zaměstnanci

Personální a pedagogické zajištění :

 

 

třídy :               o děti pečují učitelky :

 

 

 1.třída   Motýlci : 25 dětí                                                                                                               

 

                                     

                  Dana Slavíková    

 

 

 

           Gabriela  Katrušáková   

 

                                                                       

2.třída   Ptáčci  : 25 dětí                                                                                

                                        

      

         Věra Králíková - ředitelka            

 

                                Jiřina Benedová           

 

                                                                    

                  

 

 

3. třída  Koťátka : 25 dětí    

 

 

                               Jolana Chmelová           

 

                            

 

 

 

 

                                       

                                   Nela Masařová

         

                                  

 

a další provozní zaměstnanci:

 

- vedoucí školního stravování

- kuchařky

- školnice

- uklízečka          

                           

 

 

- kvalifikace všech zaměstnanců je odpovídající

- průběžně se zúčastňují nabízených seminářů, které využívají

  k  profesnímu růstu

- při všech činnostech je dětem zajištěna optimální pedagogická péče

- pedagogové se řídí metodickými zásadami výchovy a vzdělávání

  předškolních dětí, vystupují profesionálně

- při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracu-

  jeme s příslušnými odborníky

- pro tyto děti zpracovávají učitelky individuální programy