Zaměstnanci

 

Personální a pedagogické zajištění :

 

 

1.třída   Motýlci : 25 dětí                                                                                                               

                                 

                           Dana S.      

 

 

 

 

 

                  Vladimíra   T .    
  

 

                                                                       

2.třída   Ptáčci  : 25 dětí                                                                                

                                              

                   Miroslava M.

 

 

                          Gábina  K.                      

                                  

 

                                                                    

3. třída  Koťátka : 25 dětí    

 

 

                              Jolana Ch.       

 

                                                              

                                       Markéta  V.     

         

a další provozní zaměstnanci:

- vedoucí školního stravování

- kuchařky

- školnice

- uklízečka          

                       

- kvalifikace všech zaměstnanců je odpovídající

- průběžně se zúčastňují nabízených seminářů, které využívají

  k  profesnímu růstu

- při všech činnostech je dětem zajištěna optimální pedagogická péče

- pedagogové se řídí metodickými zásadami výchovy a vzdělávání

  předškolních dětí, vystupují profesionálně

- při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracu-

  jeme s příslušnými odborníky

- pro tyto děti zpracovávají učitelky individuální programy