O nás

" Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinější, než hrozit a trestat “    

   Orisan S. Marden

" Jedině děti vědí, co hledají "  S. A. Exupéry

" Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým "   Ch. Chaplin

" Máme-li děti vychovávat, je třeba , abychom se také stali dětmi "    M. Luther

 

                                                         

        
            Název vzdělávacího programu

 

             " Dívej se, tvoř a povídej,

                    u Šnečka ty školu měj. "


   Umožnit dětem získavat poznatky ze všech oblastí života, na jejichž         základě si budou vytvářet základní postoje a rozvíjet svoji osobnost. 


                                                  3. ROK

                              " Povídej si se mnou "

 

Cíl: Optimálně rozvíjet vztah dítěte k sobě samému, rodině 

       a společnosti dle sledování věcí kolem sebe. Vést děti k zájmu

       o přirozenou komunikaci na základě rozvíjení slovní zásoby

       a formování vlastního názoru.

 


       ŠVP 2021 (1).pdf (892869)