O nás

" Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinější, než hrozit a trestat “    

   Orisan S. Marden

" Jedině děti vědí, co hledají "  S. A. Exupéry

" Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým "   Ch. Chaplin

" Máme-li děti vychovávat, je třeba , abychom se také stali dětmi "    M. Luther

 

                                                         

        
            Název vzdělávacího programu

 

             " Dívej se, tvoř a povídej,

                    u Šnečka ty školu měj "


   Umožnit dětem získavat poznatky ze všech oblastí života, na jejichž           základě si budou vytvářet základní postoje a rozvíjet svoji osobnost. 


                                                  1. ROK

                            " ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE "

 

Cíl: Zaměřit se na všestranný rozvoj dítěte po stránce rozumové,

       tělesné, emocionální. Nabídnout pestrou škálu aktivit a 

       činností pro děti tak, aby měly možnost vše vyzkoušet, dojít

       si přes vlastní zkušenost k poznatku o světě, ve kterém žijí.

 


              ŠVP 2019-22.pdf (1020342)