O nás

" Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinější, než hrozit a trestat “    

   Orisan S. Marden

" Jedině děti vědí, co hledají "  S. A. Exupéry

" Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým "   Ch. Chaplin

" Máme-li děti vychovávat, je třeba , abychom se také stali dětmi "    M. Luther

 

 

                                                            

            Název vzdělávacího programu

 

        " Dívej se, tvoř a povídej,

          u Šnečka ty školu měj "

 

 

   Umožnit dětem získavat poznatky ze všech oblastí života, 

      na jejichž  základě si budou vytvářet základní postoje 

                     a rozvíjet svoji osobnost.

 

 

                             1. ROK

 

               " ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE "

 

 

       Cíl: Zaměřit se na všestranný rozvoj dítěte po stránce rozumové,

            tělesné, emocionální. Nabídnout pestrou škálu aktivit a 

            činností pro děti tak, aby měly možnost vše vyzkoušet, dojít

            si přes vlastní zkušenost k poznatku o světě, ve kterém žijí.

 

 

                     ŠVP 2019-22.pdf (1020342)