O nás

" Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinější, než hrozit a trestat “    

   Orisan S. Marden

" Jedině děti vědí, co hledají "  S. A. Exupéry

" Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým "   Ch. Chaplin

" Máme-li děti vychovávat, je třeba , abychom se také stali dětmi "    M. Luther

 

 

                                                            

            Název vzdělávacího programu

 

        " Dívej se, tvoř a povídej,

          u Šnečka ty školu měj "

 

 

   Umožnit dětem získavat poznatky ze všech oblastí života, 

      na jejichž  základě si budou vytvářet základní postoje 

                     a rozvíjet svoji osobnost.

 

 

     HRA  OTEVÍRÁ  VRÁTKA  DO  SVĚTA  A  DĚLÁ 

                     RADOST  DRUHÝM

 

 

           Motto : Já a moje maminka máme rádi tatínka.

           Voláme Vás, kamarádi, máme se tu všichni rádi.

           Mámo, táto, už to vím, jak se všechno naučím .

 

 

                ŠVP 2019-22.pdf (1020342)