O nás

" Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinější, než hrozit a trestat “    

   Orisan S. Marden

" Jedině děti vědí, co hledají "  S. A. Exupéry

" Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým "   Ch. Chaplin

" Máme-li děti vychovávat, je třeba , abychom se také stali dětmi "    M. Luther

 

                                                         

        
            Název vzdělávacího programu

 

             " Dívej se, tvoř a povídej,

                    u Šnečka ty školu měj. "


   Umožnit dětem získavat poznatky ze všech oblastí života, na jejichž         základě si budou vytvářet základní postoje a rozvíjet svoji osobnost. 


                                                  2. ROK

                              " Tvoříme paletu z přírody "

 

Cíl: Všímat si u dětí změn a dění kolem sebe. Vše co se mění, vyvíjí

      a proměňuje. Snažit se věci zkoumat, tvořit a experimentovat

      všemi smysly.

 


              ŠVP 2019-22.pdf (1020342)