O nás

" Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinější, než hrozit a trestat “    Orisan S. Marden

" Jedině děti vědí, co hledají "  S. A. Exupéry

" Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým "   Ch. Chaplin

" Máme-li děti vychovávat, je třeba , abychom se také stali dětmi "    M. Luther

 

 

                                                            

                               Název vzdělávacího programu

 

        " Kam každý den chodíváme ?

          U Šnečka my školu máme "

 

 

      Umožnit dětem získavat poznatky ze všech oblastí

      života, na jejichž základě si budou vytvářet

      základní postoje a rozvíjet svoji osobnost.

 

    HRA  OTEVÍRÁ  VRÁTKA  DO  SVĚTA  A  DĚLÁ 

                  RADOST  DRUHÝM

 

Motto : Já a moje maminka máme rádi tatínka.

Voláme Vás, kamarádi, máme se tu všichni rádi.

Mámo, táto, už to vím, jak se všechno naučím .

 

1. rok  Do té naše školičky, chodí kluci, holčičky.

2. rok  Pojď si s námi hrát!

3. rok  Dětské oči sluncem záží.

 

Charakteristika  vzdělávacího  programu

 

Cíle a záměry ŠVP

 

- rozvíjet děti ve všech oblastech / fyzické, psychické, jazykové

  estetické /

- podporujeme samostatnost dítěte, učíme je zodpovědnosti za

   své chování

- klademe důraz na smyslové vnímání a zdravý životní styl

- snažíme se o celkovou spokojenost dětí po celou dobu v MŠ

- jednou z hlavních záměrů je, aby se děti cítily bezpečně,

   respektujeme jejich jedinečnost a individualitu

- snažíme se vytvořit přímou cestu pro spolupráci s rodiči

 

 

1. rok  téma  :  Do té naší školičky, chodí kluci, holčičky.

 

Cíl :  Podporovat dětskou hravost a tvořivost. Rozvíjet

      samostatnost zvládnutím vlastního těla, schopnost

      zapojit se do kolektivu, osvojit si základní návyky

      péče o zdraví.

 

2. rok  téma  :  Pojď si s námi hrát!

 

Cíl :  Vytvářet přátelské vztahy, rozvíjet postoje

      vedoucí ke vzájemné spolupráci, seberealizace

      pomocí hry a jiných prostředků. Podporovat

      dětskou radost.

 

3. rok  téma  :  Dětské oči sluncem září.

 

Cíl :  Zdokonalovat slovní projev, poznávat a objevovat

      okolí v němž dítě žije. Seznamovat se s jeho

      nejdůležitějšími prvky a jevy.

 

 

 

 

         Měsíční tématické celky  2017 / 2018

 

 

                 Pojď si s námi hrát!

 

Cíl : Vytvářet přátelské vztahy, rozvíjet postoje

     vedoucí ke vzájemné spolupráci, seberealizace

     pomocí hry a jejich prostředků.

     Podporovat dětskou hravost.

 

 

Září

 

Integrovaný blok : Nejsme sami na světe

 

Cíl :  Vhodnou motivací integrovat nové děti, stmelovat

          kolektiv, podporovat důvěru k učitelce.

 

 

Tématické části /podtémata/ :

                   - Děti dobrý den!

                   - ... Když je po hře vždycky sám /režim dne/

                   - Pomozte mu kamarádi

                   - Kdo si se mnou bude hrát? /kamarádství/

                   - Kdy já půjdu spát postýlko? /časové pojmy/

                   - Vlaštovičky letí na jih

                   - Zastav se na chvilku motýlku /babí léto/

 

 

 

Říjen

 

Integrovaný blok: Barevný svět podzimu.

 

Cíl :   Rozvíjet schopnosti dětí, obohacovat jejich slovní

           zásobu, smyslové vnímání.

 

Tématické části /podtémata/:            

            - Košík plný jablíček

                   - Tiše, tiše ježek spí /lesní zvířata/

                   - Dědek řepu zasadil

                   - Vařila myšička kašičku /zdravá výživa/

                   - Co dělají žabky, když padají kapky /počasí/

                   - Pojďme do lesa /stromy, keře/

                   - Podzim nám přichází...

 

 

 

Listopad

 

Integrovaný blok: Kam ti draci jenom letí.

 

Cíl :   Obohacovat poznatky o rozmanitosti

           přírody a její proměny.

 

Tématické části /podtémata/ :

             - Každý to ví, že je papírový

                    - Malíř podzim maluje

                    - Adventní čas

                    - Poklady z přírody /přírodniny/

                    - Jede jede pro děti, umí cestu

                       z pamět /orientace v okolí

                    - Voda, voda, voděnka... /koloběh/

 

 

 

Prosinec

 

Integrovaný blok :  Bim, bam zvonek zvoní.

 

Cíl :  Spolu vytvářet vánoční atmosféru, učit se

          být citlivým, dokázat obdarovat své nejbližší.

 

Tématické části /podtémata/:

            - Už jsou tady Vánoce

                   - Ve vaně kapr honí

                   - Mikuláši mají sraz

                   - Nesu nesu koledu

                   - Pečeme cukroví

 

 

 

Leden

 

Integrovaný blok : Zima, zima, zimička.

 

Cíl :  Vést děti k ochraně svého zdraví, sportování

          a ochraně zvířat v zimě.

 

Tématické části /podtémata/:

            - Běží vrána po ledu

                   - V peřině spí zahrada /znaky zimy/

                   - Hop a zdravý mraveneček /zdraví/

                   - Je-li sníh, zkus běhat na lyžích /sporty/

                   - Pletená nebo šitá, čepice je důležitá

                   - Pod našima okny zima je mráz

                   - 5 smyslů máme

 

 

 

Únor

 

Integrovaný blok :  Objevujeme svět kolem nás.

 

Cíl :  Vytvářet zdravé životní návyky, orientovat se

          ve světě kolem nás, posilovat zvídavost.

 

Tématické části /podtémata/:

            - Doktor klepe na srdíčko /zaměstnání/

                   - Hen tam hore na komíně

                   - Vlku, dej si pozor na Karkulku /pohádky/

                   - Jednu lžíčku za sestřičku /předměty/

                   - Dělníci a muži rýči postavili domečky /stavba domů/

                   - Knihou se vchází do pohádky

 

 

 

Březen

 

Integrovaný blok : Kde se vzalo jaro

 

Cíl : Vytvářet u dětí poznatky o tom, co je důležité k životu rostlin

        i lidí, podporovat lidské tradice.

 

Tématické části /podtémata/:

            - Zima už je pryč

                   - Králíček si v trávě hrál /domácí zvířata/

                   - ... pro slepičí kvoč /Velikonoce/

                   - Tluče bubeníček /hudební nástroje/

                   - To je práce na zahradě

                   - Hola škola volá

                   - Vesmír

 

 

 

Duben

 

Integrovaný blok :  Když nám všechno rozkvete.

 

Cíl :  Rozvíjet schopnosti vážit si života ve všech formách.

 

Tématické části /podtémata/:

            - Květy naší přírody

                   - Jaro dělá pokusy

                   - Rychlá jízda děti láká /dopravní prostředky/

                   - Mydlím ruce nožičky../lidské tělo/

                   - Jak jsme byli nakupovat

                   - Talíř tady máme /stolování/

 

 

 

Květen

 

Integrovaný blok : To je máma, to je táta

 

Cíl :  Posilování prosociálních vztahů k ostatním lidem,

         rodině a všemu co nás obklopuje.

 

Tématické části /podtémata/:

            - Svět je velké divadlo

                   - Naše drahá babičko /rodina/

                   - Umí něžně pohladit /moje maminka/

                   - Barvy kolem nás

                   - Festivalový Zlín

                   - Moje město, můj stát

 

 

 

Červen

 

Integrovaný blok : Co už umím, co už znám.

 

Cíl :  Těšit se na nové zážitky a posilování psychické zdatnosti.

 

Tématické části /podtémata/:

            - Lvi jsou kluci jako buci /ZOO/

                   - Milé léto, kde jsi bylo?

                   - Křížem, krážem chodím světem /cestování/

                   - A teď hajdy do školy

                   - Sláva nazdar výletu