Aktivity v mateřské škole

 

V mateřské škole pravidelně probíhá :

 

                             

 

MUZIKOTERAPIE

 

Hudba, muzikoterapie a hra s hudbou představuje pro děti jeden 

z nejhlubších impulsů na cestě jejich vnitřního vývoje a tvořivosti, 

a to ve všechvěkových stadiích. Je velmi prospěšné a blahodárné 

pokud dáme dětem možnost přicháze do styku s hudebními nástroji, 

tóny a vytvářením zvuků.K tomu mohou velmi dobře sloužit vhodné 

hudební nástroje a jejich sestavy sloužící k různým účelům: 

hravým, interaktivním, objevným, zklidňujícím i rytmicky aktivním. 

Je zřejmé, že tyto nástroje se budou lišit podle věku i záměru. 

Obklopení sekvalitními, inspirujícími, kreativními a zvukově 

bohatými hudebními nástroji přinese radost, naplnění i potěšení všem.

V naší mateřské školce se nyní v 1.třídě pravidelně uskutečňují skupinové 

muzikohrátky.

Děti hrají na různé druhy muzikoterapeutických nástrojů, jakož jsou 

kartálky, koshi zvonky, kalimby, tibetské mísy, sundrum, guiro, caxixi, 

maracasy, ústní harfa, dešťová hůl, pcean drum, zvon a další.

Hudba celkové působí velmi pozitivně na celou třídu.

Skupinové muzikohrátky vede paní učitelka Gábina Katrušáková, která 

pracuje zároveň jako muzikoterapeut...

 

 

BASKETBAL

                                               

- basketbal (předškoláci), sportovní hala 

Bartošova čtvrt od 8,45 - 9,45 hod,odchod 

dětí v 7,55 hod z MŠ, vzít tenisky!

 

 

STOLNÍ  TENIS

                                         

- stolní tenis, Podvesná XV.

 

 

 

ANGLIČTINA

                                             

- kroužek angličtiny 

  od 13,30 hod - 14,15 hod                                                    

  ( středa ) Jelena Kassawatová 

   ( 8 - 14 dětí ve skupině ) 1.100,- Kč/pololetí              

Angličtina.pdf

Výuka angličtiny pro děti.pdf

 

   

   

    

 

 

K zajímavostem v naší nabídce pro děti, patří

i nabídka 

- saunování v naší MŠ,

- plavecký výcvik,

- logopedie

- školička in line bruslení