Aktivity v mateřské škole

 

V mateřské škole pravidelně probíhá :

 

                             

 

MUZIKOTERAPIE

 

Hudba, muzikoterapie a hra s hudbou představuje pro děti

jeden z nejhlubších impulsů na cestě jejich vnitřního vývoje

a tvořivosti, a to ve všech věkových stadiích. Je velmi

prospěšné a blahodárné pokud dáme dětem možnost přicházet

do styku s hudebními nástroji, tóny a vytvářením zvuků.

K tomu mohou velmi dobře sloužit vhodné hudební nástroje

a jejich sestavy sloužící k různým účelům: hravým, interaktivním,

objevným, zklidňujícím i rytmicky aktivním. Je zřejmé, že tyto

nástroje se budou lišit podle věku i záměru. Obklopení se

kvalitními, inspirujícími, kreativními a zvukově bohatými hudebními

nástroji přinese radost, naplnění i potěšení všem.

V naší mateřské školce se nyní v 1.třídě pravidelně uskutečňují

skupinové muzikohrátky.

Děti hrají na různé druhy muzikoterapeutických nástrojů, jakož jsou

kartálky, koshi zvonky, kalimby, tibetské mísy, sundrum, guiro,

caxixi, maracasy, ústní harfa, dešťová hůl, pcean drum, zvon a další.

Hudba celkové působí velmi pozitivně na celou třídu.

 

Skupinové muzikohrátky vede paní učitelka Gábina Katrušáková,

 

která pracuje zároveň jako muzikoterapeut...

 

 

                                               

- basketbal (předškoláci), sportovní hala Bartošova čtvrt

              od 8,45 - 9,45 hod,odchod dětí v 7,55 hod

              z MŠ, vzít tenisky!

 

 

 

 

                                      

- stolní tenis, Podvesná XV.

 

 

 

 

                                        

- kroužek angličtiny od 13,30 hod - 14,15 hod ( středa )

                Jelena Kassawatová ( 8 - 14 dětí ve skupině )

                1.100,- Kč/pololetí

 

Angličtina.pdf

 

Výuka angličtiny pro děti.pdf

 

 

 

 

            

            

            

 

 

 

 

K zajímavostem v naší nabídce pro děti, patří i nabídka

saunování v naší MŠ,

plavecký výcvik,

logopedie

lyžařská školička

školička in line bruslení