Identifikační údaje školy

 

 

název školy :          Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, 

                                příspěvková organizace, 760 01 Zlín 

 

statut :                    příspěvková organizace, 

                                vedená v rejstříku škol od 15.4.2006

 

adresa :                  Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, 

                                příspěvková organizace

 

ředitelka školy :    Mgr. Zuzana Malaníková

 

zřizovatel :            Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 

                               761 40 Zlín

 

Mateřská škola s celodenním provozem.

 

e-mail :                  msstef@seznam.cz

 

web :                     ms-stefanikova-zlin.cz

 

telef.kontakt :         577 430 594

                                 724 982 648

 

kapacita školy :     75 dětí - trojtřídní MŠ

 

Součástí mateřské školy je školní jídelna.

 

kapacita školní jídelny : 85 jídel