Historie  a  současnost  naší  školky

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1930 jako součást

výstavby baťových domků a od roku 1937 začala sloužit jako mateřská

škola. První rekonstrukce proběhla v roce 1990. V této základní podobě

s pravidelnými rekonstrukčními úpravami, je funkční do dnešní doby,

jako tzv. "rodinná" velikost mateřské školy. Byť v centru Zlína, tak

s maximální dostupností pro rodiče . Díky této poloze MŠ  je

možnost využívat s dětmi vycházek do poklidné části baťovské čtvrti,

mezi domečky se zahrádkami.

Dětská hřiště v okolí a blízký les umožňují dětem dostatek

pohybových aktivit ve zdravém prostředí.

 

Veškerá historie naší školy je doložena písemnými a fotografickými

kronikami, které jsou vedeny až do současnosti.