Historie  a  současnost  naší  školky

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1930 jako  součást výstavby baťových domků a od roku 

1937 začala sloužit jako mateřská škola. První rekonstrukce proběhla v roce 1990. V této základní 

podobě s pravidelnými rekonstrukčními úpravami, je funkční do dnešní doby, jako tzv. "rodinná" 

velikost mateřské školy. Byť v centru Zlína, tak s maximální dostupností pro rodiče . Díky této poloze 

MŠ  je možnost využívat s dětmi vycházek do poklidné části baťovské čtvrtimezi domečky 

se zahrádkami. Dětská hřiště v okolí a blízký les umožňují dětem dostatek pohybových aktivit

ve zdravém prostředí.Veškerá historie naší školy je doložena písemnými a fotografickými kronikami,

které jsou vedeny až do současnosti.