Charakteristika

Jsme mateřská škola trojtřídní se samostatnou, nově zrekonstruovanou školní

kuchyní. Kapacita školy je stanovena na 75 dětí, školní jídelna má celkem

85 strávníků. Škola je zaměřena a vybavena na estetickou, nejvíce však na

výtvarnou výchovu dětí.K vybavení školy patří také keramická pec a lis na tisk.

V každé třídě jsou  přímo pracovní stoly s možností samostatného používání

výtvarných pomůcek dle přání dětí. Vyjímečnou možností k otužování našich

dětí, je také saunování v sauně, která je  součástí naší školy. Na saunování

navazuje plavecká výuka v Městských lázních. V zimním období je v nabídce

lyžařská školička, in line bruslení. Na škole pracuje také logopedická asistentka.

V naší mateřské škole pracujeme podle státem schváleného Rámcového

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Program pro děti je rozšířen o nabídku :

- výuka anglického jazyka

- logopedická péče

- předplavecký výcvik

- saunování

- práce s hlínou - keramická pec

- rozvoj dětí v oblasti pohybové výchovy - pravidelné hodiny basketbalu

  a stolního tenisu