Charakteristika

 

Jsme mateřská škola trojtřídní se samostatnou, nově zrekonstruovanou školní kuchyní. Kapacita školy je stanovena na 75 dětí,školní jídelna má celkem 85 strávníků. Škola je zaměřena a vybavena na estetickou, nejvíce však na výtvarnou výchovu dětí.K vybavení školy patří také keramická pec a lis na tisk.V každé třídě jsou  přímo pracovní stoly s možností samostatného používánívýtvarných pomůcek dle přání dětí. Vyjímečnou možností k otužování našichdětí, je také saunování v sauně, která je  součástí naší školy. Na saunování navazuje plavecká výuka v Městských lázních. V zimním období je v nabídce lyžařská školička, in line bruslení. Na škole pracuje také logopedická asistentka. V naší mateřské škole pracujeme podle státem schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Program pro děti je rozšířen o nabídku :

- výuka anglického jazyka

- logopedická péče

- předplavecký výcvik

- saunování

- práce s hlínou - keramická pec

- rozvoj dětí v oblasti pohybové výchovy - pravidelné hodiny 

  basketbalu a stolního tenisu